Buồng Thổi Khí Phòng Sạch Air Shower

  • Thổi sạch tối bụi bẩn.
  • Màng lọc HEPA hiện đại.
  • Đảm bảo yêu cầu phòng sạch.