Hộp Chuyển Sản Phẩm (Pass Box)

  • Ứng dụng rộng rãi trong các ngành: y tế, dược, hóa mỹ phẩm.
  • Giảm thiểu tối đa sự nhiễm bụi bẩn từ bên ngoài.
  • Có hệ thống đèn UV tiệt trùng.
  • Dễ dàng thao tác.