Thảm Dính Bụi Phòng Sạch

  • Chất dính trên nền nước thấp.
  • Có khả năng bắt bụi.
  • Có 3 mức độ dày: 30 mic, 35 mic, 40 mic.
  • Gồm 30 lớp.
  • Có độ ma sát, bám dính tốt.