Màn Nhựa PVC Chống Tĩnh Điện Phòng Sạch

  • Màn chống tĩnh điện.
  • Màn ngăn lạnh và cách nhiệt.
  • Màn ngăn tia lửa hàn.
  • Màn mắt cáo.