Tủ Cấy Sinh Học – Clean Bench

  • Chuyên dùng trong môi trường phòng sạch.
  • Không khí được lọc qua bộ lọc HEPA.
  • Áp dụng cho rất nhiều ngành công nghiệp.
  • Làm bằng inox.
  • Hai đèn UV tiệt trùng.