40B P.A

  • Xe rất nhẹ và rất bền bỉ.
  • Di chuyển linh hoạt.
  • Có thể nâng tới độ cao 4m.
  • An toàn cho người sử dụng.
  • Dây chuyển sản xuất tiên tiến.