Chứng chỉ – Giải thưởng

1. Chứng chỉ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội, các vấn đề về quản lý chất lượng, quản lý môi trường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp.

Áp dụng ISO (International Organization for Standardization) vào quá trình vận hành doanh nghiệp được xem là một biện pháp hiệu quả. Không những giúp cả thiện chất lượng sản phẩm, phát huy nội lực, củng cố lòng tin của khách hàng mà còn giúp cải thiện mối quan hệ đặc biết với các Chủ đầu tư có vốn nước ngoài.

Sumitech tự hào là doanh nghiệp được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 về Quản lý chất lượng và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về Quản lý môi trường.

 

Chứng chỉ ISO 9001:2015
Chứng chỉ ISO 9001:2015
Chứng chỉ ISO 14001:2015
Chứng chỉ ISO 14001:2015

2. Giấy xác nhận Đủ điều kiện Kinh doanh Dịch vụ Phòng cháy chữa cháy

Giấy xác nhận Đủ điều kiện Kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy - Sumitech
Giấy xác nhận Đủ điều kiện Kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy – Sumitech