Lắp đặt hệ thống PCCC

Nghị định 136 quy định về các hạng mục phải xin thẩm duyệt thiết kế PCCC

Để xây dựng một dự án, công trình thì cần phải thực hiện rất nhiều thủ tục để xin phép xây dựng. Trong đó có thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Cùng Sumitech tìm hiểu xem. . .

Lắp Đặt Hệ Thống PCCC

Ở bất kể môi trường làm việc nào cũng đều cần an toàn và lắp đặt hệ thống PCCC. Đây luôn là vấn đề được ưu tiên quan tâm hàng đầu. Đặc biệt là ở các khu công nghiệp. Các nhà máy với quy mô lớn thì rất cần có một hệ thống phòng cháy. . .

Hệ Thống PCCC Trong Công Nghiệp Có Tiêu Chuẩn Gì?

Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là công việc sử dụng các máy móc trang thiết bị để đảm bảo an toàn về cháy nổ. Đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp. Vì vậy mỗi người đều cần trang bị đầy đủ kiến thức cũng như nắm. . .