Điều kiện cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

5/5 - (1 bình chọn)

11 Tháng Bảy, 2022|Quản trị viên

1. Điều kiện được cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC là gì?

Theo Điều 41, Điều 47 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, để được cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. Người này phải có tên tại một trong các văn bản sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  • Văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.
Mục 1, Điều 44 Nghị định 136
Mục 1, Điều 44 Nghị định 136
 • Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:
  • Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định này.
  • Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Nghị định này.
  • Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.
  • Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.
  • Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh thiết bị PCCC
 • Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
 • Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
 • Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

2. Kinh doanh dịch vụ PCCC gồm những ngành nghề nào?

Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về danh mục các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm những ngành nghề sau:

 • Tư vấn thiết kế ;
 • Tư vấn thẩm định;
 • Tư vấn giám sát;
 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật;
 • Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy;
 • Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
 • Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy của Sumitech với mã ngành:

 • Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy (Mã ngành 7110)
 • Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Mã ngành 4329)

 

Chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh dịch vụ PCCC
Chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh dịch vụ PCCC

 

3. Hồ sơ xin cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC gồm những gì?

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);
Mẫu PC33 Ban hành kèm theo NĐ 136 về PCCC
Mẫu PC33 Ban hành kèm theo NĐ 136 về PCCC
 • Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh;
 • Danh sách cá nhân có văn bằng, Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy của cơ sở; kèm theo văn bằng, Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy, CMND/CCCD/Hộ chiếu, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân và quyết định, phân công đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy, chữa cháy (nếu có).
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động; bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh; Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *