Khay Bảng Mạch Chống Tĩnh Điện SMI

Chống tĩnh điện tốt

Không thấm nước, hóa chất

Khối lượng nhẹ nhưng chắc chắn

Thân thiện môi trường

Độ bền cao, có thể tái sử dụng nhiều lần