Bộ 4 Kìm Phe Tolsen 10097

5/5 - (1 bình chọn)

  • 1 kìm mở phe ngoài mũi cong
  • 1 kìm mở phe ngoài mũi thẳng
  • 1 kìm mở phe trong mũi cong
  • 1 kìm mở phe trong mũi thẳng