Bánh Xe Cao Su Xoay Có Khóa STM-200VS-W-3R

• Tải trọng: 250kg
• Đường kính: 200mm
• Chiều rộng: 45mm
• Chiều cao: 250mm
• Kích thước lỗ: 105mm x 105mm
• Kích thước tấm: 140mm x 140mm
• Đường kính lỗ: 11mm