Eto Tolsen kích thước 4” 5” 6” 8”

5/5 - (3 bình chọn)

  • Size 4″: Khối lượng: 7.5kg, Lực kẹp: 400 KN
  • Size 5″: Khối lượng: 11kg, Lực kẹp: 900 KN
  • Size 6″: Khối lượng: 14.5kg, Lực kẹp: 1200 KN
  • Size 8″: Khối lượng: 20.5kg, Lực kẹp: 1500 KN