Bộ Típ 24 Món Tolsen 15141

5/5 - (1 bình chọn)

  • 18 đầu khẩu lục giác
  • 2 cần nối
  • 1 cần tự động
  • 1 thanh trượt
  • 1 đầu nối lắc léo
  • 1 cần xoay