thẩm duyệt thiết kế PCCC

Nghị định 136 quy định về các hạng mục phải xin thẩm duyệt thiết kế PCCC

Nghị định 136 quy định về các hạng mục phải xin thẩm duyệt thiết kế PCCC

Để xây dựng một dự án, công trình thì cần phải thực hiện rất nhiều thủ tục để xin phép xây dựng. Trong đó có thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng bắt buộc phải thẩm ...